Ze noemen ons klanten maar behandelen ons als honden

SVB

De SVB wenst u een fijne reis!

Een AOW-er die aanvullend bijstand (AIO)  ontvangt mag maximaal 13 weken in het buitenland verblijven. Dat kan problemen geven als de SVB voor vertrek al een besluit neemt om de AIO-aanvulling te beëindigen.

Een weduwe van 80 jaar oud ontving € 280,- AOW en daarnaast een aanvulling op grond van de AIO van € 670,- per maand. In 2012 meldde zij vooraf aan de SVB dat zij naar haar land van herkomst zal reizen. Op 5 juli 2012 schreef de SVB de weduwe dat wegens het vertrek op 14 juli haar recht op de AIO aanvulling op 14 oktober 2012 zal eindigen. De weduwe vertrok en kwam op 21 oktober 2012 terug. De SVB had de aanvulling al gestopt zodat de weduwe op dat moment alleen nog AOW ontving. De weduwe vergat om de aanvulling direct opnieuw aan te vragen. Haar kinderen kwamen hier achter, omdat er betalingsachterstanden ontstonden  en namen op 4 januari 2013 contact op met de SVB. De AIO aanvulling werd vervolgens opnieuw aangevraagd, maar vanaf 14 oktober 2012 tot en met 4 januari 2013 ontvangt de weduwe alleen AOW. De SVB weigert om met terugwerkende kracht de AIO aanvulling te herstellen.

In de uitspraak van 3 november 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:3838) oordeelt de Centrale Raad dat de brief van 5 juli 2012 een besluit is. De weduwe had daar dus bezwaar tegen moeten maken om de stopzetting van de AIO aanvulling te voorkomen. De Centrale Raad toont daarmee geen begrip voor het feit dat mensen aan andere dingen denken als ze hun koffers aan het pakken zijn dan op tijd bezwaar te maken. Bovendien wist de SVB dat de weduwe langer weg zou blijven dan de bezwaartermijn van 6 weken die haar nu tegen wordt geworpen. Het zou op deze manier overigens  geen  verschil  hebben gemaakt als de weduwe al  na 8 weken  was teruggekeerd en zich vervolgens ook pas op 4 januari weer bij de SVB had gemeld.

Bovendien vond de Centrale Raad ook dat de SVB in het geval van een 80 jarige weduwe niet hoefde af te wijken van de hoofdregel dat een AIO aanvulling niet met terugwerkende kracht wordt verleend. Kennelijk had de weduwe met behulp van medische verklaringen aan moeten tonen dat ze zo ernstig verward was dat ze niet eerder in staat was om zich eerder bij de SVB te melden. Dat na ruim 2 maanden uiteindelijk de kinderen contact opnemen met de SVB en ook schrijven dat hun moeder een slechte gezondheid heeft en de post weggooit is blijkbaar niet genoeg. De kinderen vragen de SVB daarbij nog vriendelijk om begrip en om de vermindering van het pensioen te herstellen, maar daar is bij de SVB  geen ruimte voor.

Achteraf blijkt overigens dat de aannames die in de brief van 5 juli 2012 stonden niet juist waren. De weduwe was op 8 juli in plaats van op 14 juli vertrokken en uiteindelijk op 21 oktober teruggekeerd. Derhalve zou zij over de periode vanaf 8 tot 21 oktober 2012 geen recht op de AIO aanvulling hebben gehad, omdat zij in die periode langer dan 13 weken in het buitenland heeft verbleven. Dat staat zo in de wet en daar kan de SVB ook weinig aan doen. De Centrale Raad zag echter zelfs hierin geen reden om anders te oordelen.

Deze zaak toont aan dat je vooraf niet kunt beoordelen of iemand te lang in het buitenland verblijft. Dat zou je achteraf moeten doen. De werkwijze van de SVB in deze zaak is vragen om problemen terwijl het bij de AIO aanvulling om oudere mensen gaat waarvan je niet kunt verwachten dat ze een baan gaan zoeken om aan geld te komen.

Het is klantvriendelijker als de SVB achteraf bij bijstandsgerechtigde ouderen informeert hoe lang ze zijn weggeweest en indien nodig vervolgens een deel van de uitkering terugvordert in plaats van dat men voor het vertrek al een beëindigingsbesluit neemt. Die werkwijze zal voor de SVB waarschijnlijk intensiever zijn dan vooraf een brief sturen, maar dat moet dan maar. Aan de zorg van de SVB zijn immers nu juist oudere mensen toevertrouwd.

Dit artikel is een bijdrage van Mark Hüsen, advocaak bij het Advokatenkollektief Rotterdam.

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page