Ze noemen ons klanten maar behandelen ons als honden

Maatwerk

Rotterdam levert nog steeds geen maatwerk

Geen maatwerk bijstand Rotterdam

Stadhuis Rotterdan

Het lukt de sociale dienst in Rotterdam niet om maatwerk te leveren aan mensen die in de bijstand zitten. Ondanks diverse toezeggingen van verantwoordelijk wethouder Maarten Struivenberg (Leefbaar Rotterdam, Werkgelegenheid) gaat het nog steeds regelmatig mis, constateert de fractie van de PvdA.

Nul uren

Het gaat met name om mensen die naast hun bijstandsuitkering af en toe werk hebben.

Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Participatiewet en dwangarbeid

PARTICIPATIEWET EN DWANGARBEIDDe burger raakt steeds verder in de verdrukking.

Sinds jaren is er een kaalslag aan de gang als het gaat om uitkeringsrechten. Met ingang van 1 januari 2015 heeft de overheid de zogeheten “Participatiewet” ingevoerd. De voorwaarden waaronder burgers aanspraak kunnen maken op het vangnet van een bijstandsuitkering zijn nog verder aangescherpt. Uitgangspunt is arbeid. Pas als het echt niet mogelijk is om inkomen te genereren op bijstandsniveau dan komt een recht op bijstand aan de orde.

Bij een aanvraag rust de bewijslast bovendien op de aanvrager om bijstand. Als de aanvrager niet kan aantonen dat het vangnet van de bijstand noodzakelijk is in zijn of haar geval, dan kan de aanvrager het vangnet vergeten.

 

Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Dwangarbeid in Nederland sterk staaltje psychische terreur

Stopdebankiers

Langzaam maar zeker zie je met de toenemende schending van onze privacy, het deporteren van vluchtelingen met (vaak hier geboren) kind en al afvoeren naar de plek des onheils, huis-uitzettingen, een woekerende controle en politiestaat en inmiddels zelfs een toenemende mate aan staats repressie en dwangarbeid, ons land afglijden naar een staat waar de toenmalige Oost-Duitse Stasi alleen maar van kon dromen. Hieronder een STERK voorbeeld. Echt om te janken.. 

Vanaf 1991, met 17 jarige leeftijd, heb ik mijn eerste bijstanduitkering aanvraag gedaan, dit ging toendertijd via het voormalige Arbeidsburo. Ik ben toen meteen in fase 5 beland, dit stond voor onbemiddelbaar op de arbeidsmarkt, vanwege lichamelijke beperking. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Geen grotere vernedering dan sociale uitsluiting

sociale uitsluiting

FD-Opinie

Met ingang van dit jaar zijn een groot aantal overheidstaken overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Dit proces van ‘decentralisatie’ is boeiend, voor betrokkenen maar ook voor buitenstaanders.

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur volgt de praktijk van de decentralisaties in de gemeente Apeldoorn. In de vierde uitzending stond de invulling en uitvoering van de Participatiewet centraal. De wet is erop gericht om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk te laten vinden. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Mijn benauwende ervaringen met de intimidatie, manipulatie en disciplinering in het Eindhovense Werkleerbedrijf

doorbraak.eu

Uit de ervaringen en de strijd van dwangarbeider Condor bleek een tijd geleden al dat de praktijk van het Eindhovense bijstandsbeleid enorm repressief is. Het onderstaande verhaal van bijstandsgerechtigde Evelien Nolens bevestigt dat nog eens. Ze is een van de velen met forse kritiek op het Werkleerbedrijf Eindhoven, dat baanlozen voortdurend controleert, disciplineert en kleineert.

In Eindhoven zit tussen het aanvragen van een bijstandsuitkering en het daadwerkelijk ontvangen van het uitkeringsgeld zeker twee maanden. Pas na twee maanden wist ik zeker dat mij een bijstandsuitkering was toegekend. Toen was ik al meer dan een maand onbetaald aan het werk bij het Werkleerbedrijf, met alle bijbehorende verplichtingen. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page