Ze noemen ons klanten maar behandelen ons als honden

Intimidatie

Juristen in de bijstand dagen Almere om voorwaarden uitkering

Drie Almeerse bijstandsgerechtigden zijn naar de rechter gestapt. De drie juristen zijn ontevreden over de voorwaarden waaronder verplicht moet worden gewerkt om bijstand te ontvangen.

Eerste keer

Het is een unicum: voor zover bekend is dit de eerste keer dat bijstandsgerechtigden een rechtszaak aanspannen over de voorwaarden waaronder verplicht moet worden gewerkt. De drie vrouwen, allen jurist, ontvingen tot november 2014 een bijstandsuitkering.

Daarna werden ze geselecteerd voor een talentenprogramma van de gemeente dat erop gericht is hoogopgeleiden een kans te geven op de arbeidsmarkt. Ze werden bij de gemeente Almere gedetacheerd via het bureau JS Consultancy, een adviesbureau gericht op de overheid.

De drie kregen een contract van drie plus negen maanden, waarbij ze de eerste drie maanden 1.600 euro bruto en daarna 2.100 bruto zouden verdienen, fors beneden het gangbare salaris voor die functie, aldus de vrouwen. Ook vonden zij dat de eerste drie maanden een ‘verkapte proeftijd’ waren.

Het contract bevatte in eerste instantie ook een concurrentiebeding, dat stelde dat ze na afloop een jaar lang niet bij de gemeente Almere mochten werken. Dat beding werd uiteindelijk geschrapt, maar op de rest van de punten kregen de vrouwen niet hun zin. Het contract moest ondertekend worden om niet gekort te worden op hun uitkering.

Intimidatie

De drie stelden intern herhaaldelijk vragen over het salaris en de arbeidsvoorwaarden. Hun contract werd na de eerste drie maanden beëindigd, nadat zij een advocaat in de arm hadden genomen. Redenen daarvoor waren ‘diverse voorvallen’, waaronder ‘intimiderend gedrag’, aldus de gemeente.

De vrouwen zelf vinden dat ze zijn ‘weggepest’: ‘voor de gemeente is het lekker makkelijk zo: hoogopgeleide, goedkope mensen die ze tijdelijk kunnen gebruiken om de achterstanden op een afdeling weg te werken,’ zegt Yüksel.

Twee van de drie vrouwen denken niet meer op hun werkplek in het gemeentehuis van Almere terug te kunnen keren en eisen een schadevergoeding. De derde, Mangal, wil haar baan wel terug en eist excuses. De gemeente Almere reageert niet zolang de zaak nog bij de rechter is.

Bron: Elsevier

De dames geven ook uitgebreid juridische informatie op hun website: www.almerekanbeter.nl

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Re-integratie bijstandsgerechtigden door gemeente faalt

Re-integratie mislukt

Herhaling van misstanden zoals die plaatsvonden bij trajecten in het Amsterdamse Bos valt niet uit te sluiten. © Dingena Mol

De organisatie van re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden is jaren verwaarloosd. Herhaling van misstanden zoals die plaatsvonden bij trajecten in het Amsterdamse Bos, valt niet uit te sluiten.

Het beeld van een concentratiekamp herkennen we niet

Tot die conclusie komen twee hoogleraren die door wethouder Arjan Vliegenthart (Werk) werden ingeschakeld toen in april bleek dat zogeheten werkmeesters zich bij projecten in het Amsterdamse Bos te buiten waren gaan aan intimidatie, discriminatie en machtsmisbruik. Vliegenthart heeft meteen maatregelen getroffen.

Twee werkmeesters waren al geschorst en hebben onvoorwaardelijk strafontslag gekregen. Ook is aangifte tegen hen gedaan wegens verduistering en valsheid in geschrifte. Een derde medewerker is met pensioen. Hun teamleider was al overgeplaatst.

De hoogleraren, Rob van Eijbergen en Leo Huberts, verwijzen in hun conclusies naar de stormachtige groei van De Herstelling, de afdeling van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) waar de misstanden plaatsvonden. Vaak ontbreken er duidelijke afspraken over hoe bijstandsgerechtigden moeten worden bejegend. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Rotterdam: Mensen Met Levensbedreigende Ziekten Moeten 20 Uur ‘Participeren’

De Rotterdamse Pia laat het er niet bij zitten en maakt er melding van dat zij ondanks haar levensbedreigende ziekte 20 uur moet ‘participeren’ samen met vele andere zieke mensen.

Regelmatig worden schrijnende gevallen openbaar, waar mensen door overheidsdienaren worden mishandeld en zich verschuilen achter een wet (in dit geval de Participatiewet) alsof zij daardoor hun handen in onschuld kunnen wassen. Onderstaand een voorbeeld van de minachting van Rotterdamse ambtenaren voor de (zieke) medemens!

Pia schrijft op Facebook:

“Afgelopen donderdag was ik toevallig thuis omdat mijn dakgoot schoongemaakt zou worden.
Er werd aangebeld en ik opende de deur. Het was dus niet de dakgotenman, maar een aangetekende brief van de gemeente Rotterdam die precies om 5 uur bezorgd diende te worden en alleen aan mij en niemand anders. Tja, hoe weet de volkomen onbekende postbode dat ik ik ben?
In de brief stond dat ik direct op een meeting moest komen voor een participatiebaan. Als ik niet kwam zou dat een sanctie zijn van misschien wel 100%.

Goed, ik ben boven de 60 jaar met een levensbedreigende ziekte, dus van mij kunnen ze niet veel meer verwachten, ook omdat ik al mantelzorger ben voor mijn ouders met hulp vraag.
Afijn, ik ga daar op dinsdag naar toe. Bij binnenkomst werd er gelijk een participatiecontract onder mijn neus geduwd, met de vraag of ik dit effe wilde tekenen. Ik kwam beslagen ten ijs en had alle papieren van de AWBZ en CIS indicatie bij mij, dus was het voor mij snel beslist.
Echter, voor de rest van de cliënten was dat niet het geval.
Sommigen liepen met een rollator en een ander had maar een half gezicht, geen schouder en arm. Met de rest was ook al veel mis.

Hier heb ik dus niet van kunnen slapen.
1. Hoe is het mogelijk dat cliënten van boven de 60 jaar met zulke grote handicaps, waaronder ook ik, nog worden opgeroepen om voor 20 uur te participeren?
2. Waar blijft onze vergoeding chronisch zieken en gehandicapte toeslag?
3. Waar blijft het mantelzorg compliment?
4. Waar blijft een tegemoetkoming in de reiskosten?

Voor ons stonden er heel wat regels waar we ons aan moeten houden, voor hun maar één.
In mijn geval zou ik in de middag een paar uur moeten rusten. Daar kom ik dus nu helemaal niet meer aan.
In die andere mensen hun geval weet ik het niet, maar kan ik het wel begrijpen.

Ook de brief sturen ze in onze vakantieperiode. Bij de gemeente Rotterdam hoef je dus dat niet aan te vragen als je in Nederland blijft. Verbeeld je, dat je bijvoorbeeld in Friesland zit, dan kan je de brief niet aanpakken en volgt er een sanctie. Ik vind het zo krom als het maar kan.”

Het is heel belangrijk de misdaden van de Nederlandse overheid tegen de burger in het kader van de Participatiewet te documenteren. Zoals met alle misdaden komt er een dag waarop verantwoording moet worden afgelegd. Waarvan akte.

Bron: De lange mars 15-08-2015

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Uitbuiten loont!

Peter Dibbets ervaart de tegenprestatie voor zijn uitkering als dwangarbeid. Foto: Theo Kock

Peter Dibbets ervaart de tegenprestatie voor zijn uitkering als dwangarbeid. Foto: Theo Kock

Daar heb je hem weer, die echte ouderwets Nederlandse VOC mentaliteit van uitbuiting en dwangarbeid! De gemeente Aalten en de gemeente Oude IJsselstreek geven het goede voorbeeld, door steuntrekkende dwangarbeiders aan het werk te zetten om kunstbloemen te vouwen en enveloppen te maken. Wat levert dat nou op, zo’n staaltje dwangarbeid? Nou deze slavendrijvers houden er jaarlijks zo’n half miljoen aan over en dat met tachtig slaven aan het werk zonder loon in een oude fabriekshal.

Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Gemeenten bezondigen zich aan een ponzi scheme verdienmodel gebaseerd op pure uitbuiting

uitbuiting van de bijstander

meedogenloos.nl

Om in aanmerking te komen voor een uitkering onder de wet werk en bijstand worden de aanvragers geacht zich volledig in te spannen zo snel mogelijk een baan te vinden. Vanzelfsprekend willen de aanvragers op een uitzondering her en der nagelaten ook zo snel mogelijk aan de slag. Niemand voelt zich prettig bij het ontvangen van een inkomen waar amper van te leven is. In de wet werk en bijstand is opgenomen dat de ontvanger van de uitkering verplicht kan worden mee te werken aan een werkstage of tegenprestatie traject. De werkstage moet de kans op het landen van betaalde arbeid vergroten en mag niet leiden tot het verdringen van banen; Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Het grote dwangarbeid overzicht

Leidse actie-plee: schijt aan dwangarbeid.

Van Groningen tot Vlissingen, van Sittard tot Den Helder. In het hele land is dwangarbeid voor werklozen massaal aan het oprukken. Maar ook de strijd ertegen neemt toe. Een uiteraard beperkt en onvolledig overzicht per gemeente en regio over de ontwikkelingen van de laatste jaren, die vanwege de leesbaarheid in de tegenwoordige tijd zijn beschreven. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Machtsmisbruik, onderdrukking en dwang, een reactie op het artikel van Pieter

Ha Pieter,

Dank voor het sturen van het artikel in Trouw. Inhoudelijk vind ik het een prima artikel. Het moet natuurlijk kort en bondig zijn en dat is het. Wat mij betreft had er nog wel iets meer nadruk mogen liggen op het feit dat het hier ook gaat om machtsmisbruik , pure onderdrukking, grove intimidatie en dwang!  Nog even en men moet zijn sofinummer op zijn arm schrijven!

Misschien is dat makkelijker voor de mensen bij werk loont die de opdracht van de gemeente Rotterdam in de praktijk moeten uitvoeren. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Drechtje spreekt…. een bijstandsuitkering: Big Brother is watching you!

Drechtje spreekt…. een bijstandsuitkering: Big Brother is watching you! (Foto: Drechtje uit Duivendrecht)

DUIVENDRECHT – Vandaag: Drechtje’s spreekuur op het plein. Mensen drentelen op het plein, doen boodschappen en bekenden staan met elkaar te keuvelen. Gezellig allemaal. Een mevrouw komt aarzelend naar Drechtje toe. Zij wil haar iets vertellen, maar eigenlijk onder vier ogen. Drechtje neemt haar apart en vraagt wat er aan de hand is.

Met stijgende verbazing hoort Drechtje het relaas van de vrouw aan. Zij ‘geniet’ een bijstandsuitkering en moet daarvoor elke zes maanden op het gemeentehuis van Ouder-Amstel op de afdeling Sociale Zaken met haar administratie en bankafschriften komen, om te laten beoordelen of zij nog steeds recht heeft op haar uitkering. Dat vindt zij geen probleem, dat is nu eenmaal protocol en zij heeft niets te verbergen.

 

Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Werkloze gevangen in systeem van vernedering & intimidatie

Vernedering en intimidatie in de bijstand

delangemars.nl

Amsterdam – Volgens Ed Hollants van de Bijstandsbond is het doel van de Participatiewet het doelbewust vernederen, de-humaniseren en intimideren van mensen. Voor de werkende moet het een afschrikwekkende werking hebben zodat zij geen uitkering durven aanvragen en op kosten van familie gaan leven. Hij ziet opvallende overeenkomsten tussen de situatie van ‘de werkloze’ en ‘de illegaal’. Hier volgt zijn artikel. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page