Ze noemen ons klanten maar behandelen ons als honden

Bijstandsfraude

Rechter: Hoeksche Waard heeft bewijzen van bijstandsfraude ‘onrechtmatig verkregen’

Volgens de rechter heeft de Sociale Dienst Hoeksche Waard bewijzen van samenwoonfraude van een uitkeringsgerechtigde onrechtmatig verkregen. De sociale dienst maakte daarbij gebruik van commerciele rechercheurs van het bureau Investiga. De Monitor maakte eerder een uitzending over dediscutabele samenwerking tussen de Hoeksche Waard en Investiga in het dossier Sociale Dienst

43.000 euro

De zaak werd aangespannen door een bijstandsgerechtigde uit de Hoeksche Waard die ruim 43.000 euro terug moet betalen omdat hij stiekem zou samenwonen met zijn vriendin in een andere gemeente. Het bewijs daarvoor werd verkregen door medewerkers van Investiga. Dit bureau werkt op basis van no cure no pay, oftewel: geen fraude geconstateerd, dan ook geen betaling van de gemeente aan Investiga.

Truc

Eerder was al duidelijk dat gemeenten hun fraudeonderzoek niet zomaar uit mogen besteden aan een externe partij op basis van no cure no pay. De Sociale Dienst Hoeksche Waard bedacht daarom een truc. Het gaf de medewerkers van Investiga de status van onbezoldigd ambtenaar, waarmee de uitbesteding van deze werkzaamheden verleden tijd zou zijn. De rechter is het daar niet mee eens. Want de regie moet duidelijk bij de gemeente blijven liggen. En in dit geval konden de medewerkers volgens de rechter zelf bepalen welke onderzoekshandelingen zoals waarnemingen, buurtonderzoeken, huisbezoeken en het opvragen van informatie bij derden, moesten worden verricht.

Belangenverstrengeling

Volgens de rechter is er bovendien een ‘risico van belangenvertrengeling’ omdat Investiga op basis van no cure no pay werkt. De terugvordering van 43.000 euro is overigens niet van tafel. De gemeente krijgt van de rechter nu 6 weken de tijd om het bewijs van samenwoonfraude alsnog op een rechtmatige manier te verzamelen.

Zondag in De Monitor

Kijk naar onze nieuwste reportage in het dossier Sociale Dienst. Hierin richten we ons op de tegenprestatie: hoe bijstandsgerechtigden ingezet worden als gratis werknemer.

Heeft u een tip over de Sociale Dienst? Mail ons: demonitor@kro-ncrv.nl

Bron: De Monitor

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Hilversum stort bijstandsboetes terug

HILVERSUM – De gemeente Hilversum gaat bijstandsboetes, die per 1 januari 2013 zijn opgelegd, terugbetalen. De boetes waren gebaseerd op de fraudewet, maar die bleek veel te streng.

Na een rechterlijke uitspraak, kritiek van de Nationale Ombudsman en vragen vanuit de Tweede Kamer paste het kabinet vorig jaar de wet aan. Bij het opleggen van boetes wordt nu meer rekening gehouden met de omstandigheden en wordt gekeken of er sprake is van opzettelijke fraude of een vergissing.

Wethouder Arjo Klamer is blij met het collegebesluit om de eerder opgelegde boetes terug te betalen. ‘Ik stimuleer liever dan dat ik straf”, aldus Klamer.

In totaal zijn er door de gemeente Hilversum 126 boetes opgelegd. Klamer: ‘Een aantal daarvan is nog niet geïnd. Het gaat immers om mensen die het niet breed hebben.’ Klamer schat dat Hilversum circa 50.000 euro aan boetes gaat terugbetalen. Daar bovenop komt voor de gemeente nog een kostenpost van 30.000 euro voor de uitvoering.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Fraude? Gemeente Eindhoven neemt autistische man met PTSS uitkering af

De Gemeente Eindhoven heeft de uitkering stopgezet van een autistische inwoner welke ook nog eens in extreme mate lijdt aan PTSS—met alle rampzalige gevolgen van dien. De reden: een ongefundeerde beschuldiging van uitkeringsfraude.

Jeroen van Baardwijk onterecht veroordeeld voor fraudeDe man in kwestie, de 48-jarige Jeroen van Baardwijk (foto), ontving sinds 2011 een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (sinds 1 januari 2015 de Participatiewet). Op 20 juli 2015 ontving hij een brief van de Gemeente Eindhoven met het verzoek financiële informatie te verstrekken, in het kader van een (standaard) onderzoek naar zijn recht op een uitkering.  Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Verboden: ‘U mag niet meer in de winkel van uw dochter komen’

Mag een sociale dienst uitkeringsgerechtigden verbieden hun kind te bezoeken? Die vraag stellen we ons na een gesprek met Loes Tillemans uit Alphen aan den Rijn. Om een uitkering te kunnen krijgen werd het haar en haar man Peter verboden de winkel van hun dochter te bezoeken. Ze zouden anders de ‘schijn’ wekken daar aan het werk te zijn. En stiekem bijklussen, dat mag niet als je een uitkering hebt.

Een eerdere uitkering van het stel werd teruggevorderd en gestopt om dezelfde reden. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

NIDA zet D66 en CDA te kijk met postkaartenactie

NIDA POSTKAARTENACTIE

De Gemeente Rotterdam is herhaaldelijk door de rechter, ook in Hoger Beroep, veroordeeld voor discriminatie. Ondanks aandringen weigert het verantwoordelijk stadsbestuur (Leefbaar, D66 en CDA) excuses te maken aan de onschuldige slachtoffers. “Van Leefbaar had ik niet anders verwacht, maar dat ook het CDA en D66 hiervoor niet het nodige respect voor de Grondwet en de burger kunnen opbrengen, is een trieste realiteit die de nodige aandacht verdient, vandaar deze postkaartenactie,” aldus Nourdin El Ouali (NIDA). 

In lijn met de huisstijl van D66 en CDA heeft de politieke partij NIDA 10.000 ludieke postkaarten verspreid in de stad. Voor D66 met de tekst: ‘De rechter heeft ons beleid veroordeeld voor discriminatie excuses vinden wij overbodig en nu achteruit!’ en voor het CDA met de tekst: ‘Samen met Leefbaar en D66 veroordeeld voor discriminatie, geen excuses, dat maakt ons sterker!’ Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Dwangarbeid in Nederland sterk staaltje psychische terreur

Stopdebankiers

Langzaam maar zeker zie je met de toenemende schending van onze privacy, het deporteren van vluchtelingen met (vaak hier geboren) kind en al afvoeren naar de plek des onheils, huis-uitzettingen, een woekerende controle en politiestaat en inmiddels zelfs een toenemende mate aan staats repressie en dwangarbeid, ons land afglijden naar een staat waar de toenmalige Oost-Duitse Stasi alleen maar van kon dromen. Hieronder een STERK voorbeeld. Echt om te janken.. 

Vanaf 1991, met 17 jarige leeftijd, heb ik mijn eerste bijstanduitkering aanvraag gedaan, dit ging toendertijd via het voormalige Arbeidsburo. Ik ben toen meteen in fase 5 beland, dit stond voor onbemiddelbaar op de arbeidsmarkt, vanwege lichamelijke beperking. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

‘Amsterdam is trendsetter door minder boetes op te leggen’

Rotterdam deelde de afgelopen twee jaar zes keer zoveel boetes uit voor bijstandsfraude als Amsterdam. En waar de hoofdstad 20 miljoen investeert in armoedebeleid, bezuinigt de Maasstad dat bedrag juist. Wethouders van de steden lichten de bijzondere verschillen toe. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

PvdA-fractie: ‘Intimidatie mensen in bijstand kan niet’

PvdA-fractie: 'Intimidatie mensen in bijstand kan niet'

Een werkzoekende bij een UWV in Rotterdam © anp.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat de intimidatie van uitkeringsgerechtigden in Rotterdam niet door de beugel kan. Dat blijkt uit Kamervragen van John Kerstens (PvdA) aan staatssecretaris Jetta Klijnsma.
De PvdA reageert hiermee op het onderzoek van de Rotterdamse Ombudsman, die zeer kritisch is over de manier waarop de gemeente Rotterdam mensen uit de bijstand wil krijgen. De werklozen zouden als ‘fraudeurs’ of ‘losers’ worden aangesproken.

De werklozen zouden als ‘fraudeurs’ of ‘losers’ worden aangesproken.

Ook moeten ze bij WerkLoont verplicht vegen als ze zelf geen werk voor 8 uur vinden. Vragensteller Kerstens vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met persoonlijke omstandigheden.

Bron: AD-30-5-2015

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Fraude? Merendeel Rotterdammers in de bijstand goudeerlijk

25-03-2015De SP fractie heeft zich van de week wild geërgerd aan het persbericht van het Rotterdamse college over fraude bij bijstandsgerechtigden. Vooral het interview met wethouder Struijvenberg in de Telegraaf was enorm stigmatiserend. Er wordt met cijfers over fraudeurs en boetes gesmeten die nogal imposant lijken. Wilde verhalen over wietplantages en kliklijnen suggereren dat uitkeringsfraude in Rotterdam een enorm probleem is. En dat we die uitkeringstrekkers maar eens goed in de gaten moeten houden. Deur aan deur gaan controleren. Dat het eigenlijk allemaal potentiële criminelen zijn. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

RSD Sociale Dienst Hoekse Waard Huurt Voor 200.000 Detective In

Oud-Beijerland – Regionale Sociale Dienst (RSD) Hoeksche Waard huurt voor 200.000 een detectivebureau in. Zij houden zich onder meer bezig met het permanent schaduwen van een uitkeringsgerechtigde alleenstaande moeder met kind. De RSD verdenkt de vrouw er van dat haar vriend meer dan 3 nachten per week bij haar slaapt. Dan wordt zij geacht samen te wonen en dit heeft consequenties voor haar uitkering.

De situatie is nog schrijnender omdat in zijn uitspraak de Centrale Raad van Beroep (hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht) Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page