De verbijsterende waarheid achter de bijstand

Ze noemen ons klanten maar behandelen ons als honden

De regendans van Maarten Struijvenberg

De regendans van Maarten Struijvenberg

Bron: http://wijdoendatzo.wordpress.com

‘De wethouder van Rotterdam kan niet rekenen’

Als ergens de ‘strenge bijstand’ is doorgeslagen dan is het wel in Rotterdam. Afgelopen donderdag had de Rotterdamse ombudsman geen goed woord over voor deze aanpak. Volgens hem ervaren mensen de verplichte trajecten en tegenprestaties als volstrekt zinloos, vernederend, en zorgt het er niet voor dat mensen eerder een baan vinden

Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

PvdA-fractie: ‘Intimidatie mensen in bijstand kan niet’

PvdA-fractie: 'Intimidatie mensen in bijstand kan niet'

Een werkzoekende bij een UWV in Rotterdam © anp.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat de intimidatie van uitkeringsgerechtigden in Rotterdam niet door de beugel kan. Dat blijkt uit Kamervragen van John Kerstens (PvdA) aan staatssecretaris Jetta Klijnsma.
De PvdA reageert hiermee op het onderzoek van de Rotterdamse Ombudsman, die zeer kritisch is over de manier waarop de gemeente Rotterdam mensen uit de bijstand wil krijgen. De werklozen zouden als ‘fraudeurs’ of ‘losers’ worden aangesproken.

De werklozen zouden als ‘fraudeurs’ of ‘losers’ worden aangesproken.

Ook moeten ze bij WerkLoont verplicht vegen als ze zelf geen werk voor 8 uur vinden. Vragensteller Kerstens vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met persoonlijke omstandigheden.

Bron: AD-30-5-2015

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

We treiteren je de uitkering uit

Stel, je heet Wilma en je komt uit Spijkenisse. Je bent 55 jaar oud en hebt een bijstandsuitkering. Als vrijwilliger run je al jaren fulltime een inloophuis voor kankerpatiënten. Dan ploft er een brief van de gemeentelijke sociale dienst op je deurmat. Of je maar even een tegenprestatie wilt leveren voor je uitkering: deelnemen aan een reïntegratietraject, want dat brengt je weer dichter bij betaald werk.

Raar? Nee, want als bijstandsgerechtigde val je tegenwoordig onder de Participatiewet. Deze wet verplicht je mee te werken aan elke vorm van ondersteuning die de gemeente je oplegt om jouw afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De grap is namelijk: niet de landelijke overheid draait op voor jouw bijstandsuitkering, maar de gemeente. Die doet er dus alles aan om je zo snel mogelijk úít de bijstand te duwen. Hoe? Door een creatieve invulling aan het begrip ‘ondersteuning’ te geven. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Vegen voor bijstandsuitkering is onredelijk

Rotterdamse bijstandsgerechtigden die taken moeten doen als tegenprestatie voor hun uitkering, vinden dat zinloos, onredelijk en intimiderend. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld.

De meeste klachten gaan over de verplichting tot vegen. Dat wordt door de bijstandsaanvrager als stigmatiserend ervaren. Terwijl de gemeente hiermee wil bereiken dat mensen in de bijstand arbeidsritme houden en niet te ver verwijderd raken van de arbeidsmarkt. De uitgangspunten en de beleving van gemeenten en bijstandsaanvragers lijken mijlenver uit elkaar te liggen, constateert Zwaneveld. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Bijstandsgerechtigden Rotterdam voelen zich vernederd

De taken die bijstandsgerechtigden in Rotterdam voor hun uitkering moeten uitvoeren, worden door de deelnemers als intimiderend, zinloos en onredelijk ervaren.

Dat stelt de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld in een rapport over de uitvoering van het zogeheten re-integratiebeleid van de gemeente.

Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Rapport Ombudsman Rotterdam

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de gang van zaken bij de re-integratieactiviteiten van de gemeente Rotterdam in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), thans Participatiewet (Pw). De gemeente is op grond van de wet verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering die bij het UWV staan geregistreerd als werkloze uitkeringsgerechtigden.  Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Onbetaald ‘dwangarbeid’ voor mensen in de bijstand verdringt banen

FNV

FNV-voorzitter Ton Heerts © ANP

Veel mensen in de bijstand doen werk voor hun gemeente waar voorheen voor werd betaald. Vakbond FNV begint proefprocessen tegen werkgevers die er misbruik van maken.

Met een busje kinderen naar school rijden, een fietsenstalling bewaken of groenonderhoud: mensen in de bijstand doen nu onbetaald werk dat eerder door iemand anders als betaalde baan werd gedaan. Dat blijkt uit navraag door de FNV onder 538 mensen die hun beklag deden over het onbetaalde werk dat bijstandsgerechtigden doen. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Minima stuurt wethouder Struijvenberg open brief

wethouder Struijvenberg open brief

(Foto: ANP)

ROTTERDAM – Volgens wethouder Struijvenberg kunnen minima niet omgaan met hun geld. Nee, dat kunnen ze niet als je steeds verder gemarginaliseerd wordt en afgeknepen.

Geachte wethouder, mijnheer Stuijvenberg,

In het Algemeen Dagblad vond ik uw gedachten over de Rotterdamse minima. Momenteel behoor ik daar, helaas, al enige tijd toe. Vanaf mijn 15e gewerkt, begonnen als afwashulp in het Ikazia ziekenhuis daarna de scheepsbouw, het ouderenwerk, maatschappelijk werk, ICT, en reïntegratie bij SoZaWe.

Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Recordaantal klachten over bijstand in Rotterdam

De ombudsman in Rotterdam heeft vorig jaar een recordaantal klachten over de aanvraag van bijstandsuitkeringen ontvangen. Het ging vooral mis bij de verplichte uitkering van voorschotten, waardoor veel bijstandsgerechtigden ernstig in de problemen kwamen.

Het totale aantal klachten over de gemeente steeg naar 3685, bijna een kwart meer dan in 2013. Eenderde van de klachten ging over de bijstand. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman over 2014.

De situatie is inmiddels beter, onder meer omdat de Sociale Dienst meer personeel heeft ingezet. Toch blijft het aantal klachten over andere uitkeringskwesties nog altijd erg hoog.

Bron: RTV-Rijnmond-9-4-2015, hierop vindt u ook een audioreactie van de ombudsman.

Mocht u meer willen weten rondom de klachten welke zijn ingediend? De ombudsman Rotterdam heeft uit eigen beweging onderzoek gedaan naar de omstandigheden bij de Sociale Dienst Rotterdam. Lees hier

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Flexwerk onaantrekkelijk voor bijstandsgerechtigden

Voor mensen in de bijstand is het niet aantrekkelijk om tijdelijk werk aan te nemen. De regels van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leiden ertoe dat deze mensen liever thuis blijven in afwachting van een vaste baan, dan te kiezen voor flexwerk, zegt voorzitter van Actal Jan Ten Hoopen.

“Zij krijgen na elke beëindiging van een tijdelijk contract steeds opnieuw te maken met een wachttijd van 4 weken waarin zij geen bijstand ontvangen. Bijstandsgerechtigden hebben vaak niet de financiële buffers om die periode opnieuw te overbruggen. Daarom zou die herhaalde wachttijd moeten worden afgeschaft zodat flexwerk ook voor deze mensen aantrekkelijk wordt en ze uit de bijstand kunnen komen.”

Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page