Ze noemen ons klanten maar behandelen ons als honden

Rapport Ombudsman Rotterdam

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de gang van zaken bij de re-integratieactiviteiten van de gemeente Rotterdam in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), thans Participatiewet (Pw). De gemeente is op grond van de wet verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering die bij het UWV staan geregistreerd als werkloze uitkeringsgerechtigden. 

In Rotterdam hebben ongeveer 38.000 personen1 een bijstandsuitkering. De ombudsman heeft in de periode 2013, 2014 en 2015 klachten ontvangen die direct of indirect verband houden met re-integratie in het kader van de WWB (thans Pw). De meeste klachten gaan over het WerkLoont traject2 . De overige klachten gaan onder meer over de contacten met en de bejegening door medewerkers van het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam, de gang van zaken bij re-integratietrajecten, de dreiging in de brieven van Werk en Inkomen, de werkwijze van de re-integratiebedrijven, de arbeidsomstandigheden op de werkvloer, onduidelijkheid over vrijwilligerswerk en ongewenst gedrag op de werkvloer.

Uit de klachten blijkt ontevredenheid van burgers over de wijze waarop zij worden behandeld in het kader van de re-integratie op grond van de Wet werk en bijstand. De praktijk van de ombudsman laat zien dat het re-integratietraject erg ingrijpt in het persoonlijke leven van uitkeringsgerechtigden. De aanleiding voor dit onderzoek is niet alleen de aard van de klachten over het re-integratietraject, maar ook de impact die deze trajecten hebben op de uitkeringsgerechtigden.

Lees het volledige rapport: http://ombudsmanrotterdam.nl/wp-content/uploads/2015/05/Rapport-re-integratie-ombudsman-Rdam-28-5-2015.pdf

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *