Ze noemen ons klanten maar behandelen ons als honden

Vegen voor bijstandsuitkering is onredelijk

Rotterdamse bijstandsgerechtigden die taken moeten doen als tegenprestatie voor hun uitkering, vinden dat zinloos, onredelijk en intimiderend. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld.

De meeste klachten gaan over de verplichting tot vegen. Dat wordt door de bijstandsaanvrager als stigmatiserend ervaren. Terwijl de gemeente hiermee wil bereiken dat mensen in de bijstand arbeidsritme houden en niet te ver verwijderd raken van de arbeidsmarkt. De uitgangspunten en de beleving van gemeenten en bijstandsaanvragers lijken mijlenver uit elkaar te liggen, constateert Zwaneveld.

Vegen

De gemeente Rotterdam laat uikeringsgerechtigden verplicht één dag in de week vegen als onderdeel van een verplicht re-integratietraject. Tenzij de deelnemer een betaalde baan voor acht uur per week heeft.  Dat is volgens de ombudsman geen maatwerk, maar eerder een ‘one size fits all’-gedachte. Uit de interviews blijkt dat de gemeente bij het vegen van de deelnemers “een positieve houding en een goed humeur” verwacht.

De sociale diensten zijn te veel gericht op het uitdelen van sancties, alsof mensen die bijstand nodig hebben hufters, losers en fraudeurs zijn. Er heerst wantrouwen tegenover mensen die het echt nodig hebben. Dat constateert de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. ‘Slaan de sociale diensten niet door naar de andere kant van het sociale spectrum?’ >>

Bejegening

Ook aan de toon van de gemeente schort het een en ander, vinden de uitkeringsgerechtigden. In de brieven en e-mails wordt te pas en te onpas de term ‘afspraak is afspraak’ gebruikt. Bovendien moeten de Rotterdammers die een uitkering aan willen vragen verschillende trajecten volgen, telkens opnieuw aan iedere keer weer andere medewerkers hetzelfde verhaal doen.

Maatwerk

Zwaneveld concludeert dat de gemeente meer zou kunnen doen aan heldere informatieverstrekking, maatwerk, bejegening en continuïteit in de dienstverlening. Ze doet ook een aantal aanbevelingen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om het dossier van de aanvrager op orde te hebben zodat iedere medewerker die contact heeft met de aanvrager goed op de hoogte is van de situatie. Gemeenten zouden alleen een strenge toon (afspraak is afspraak) moeten aanslaan wanneer daar echt aanleiding toe is. En zoek alternatieven voor het verplichte vegen die recht doen aan de opleiding en ervaring van de uitkeringsgerechtigde, zo luidt haar advies.

Wethouder

De wethouder Werkgelegenhbeid en Economie Maarten Struijvenberg heeft de gemeentelijke ombudsman laten weten een flink deel van de aanbevelingen over te nemen. Hij vindt het vegen echter wel een belangrijk element van het Rotterdamse beleid. De gemeente streeft volgens hem zo naar ‘een voor iedereen gelijke en transparante kwaliteit van de dienstverlening’.

Angst

De ombudsman heeft voor dit onderzoek veel gesprekken gevoerd en interviews gehouden. Zwaneveld merkte daarbij dat een deel van de uitkeringsgerechtigden angstig en terughoudend is om te vertellen waar hij ontevreden mee is. De ombudsman stelde een telefonisch meldpunt in voor klachten over het re-integratietraject, maar veel bellers durfden uit angst voor gevolgen niet een officiële klacht in te dienen.

Bron: ZorgWelzijn-28-05-2015

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *