Ze noemen ons klanten maar behandelen ons als honden

Onderzoeken

Hieronder vindt u een aantal verschenen onderzoeken met betrekking tot de bijstand.

Nationale ombudsman over Enschede

nationale ombudsmanIn november 2014 ontving de Nationale ombudsman diverse signalen over de bijstandsverlening door de gemeente Enschede. Deze signalen waren afkomstig van enkele verontruste burgers, van een advocaat en van een raadslid. Eén onderwerp sprong eruit; het ging om de behandeling van bijstandsaanvragen aan mensen van 27 jaar en ouder. De ontvangen signalen wezen erop dat de gemeente Enschede voor deze groep beleid hanteerde dat mogelijk botste met wat wettelijk gezien mogelijk is. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Rapport Ombudsman Rotterdam

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de gang van zaken bij de re-integratieactiviteiten van de gemeente Rotterdam in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), thans Participatiewet (Pw). De gemeente is op grond van de wet verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering die bij het UWV staan geregistreerd als werkloze uitkeringsgerechtigden.  Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Flexwerk onaantrekkelijk voor bijstandsgerechtigden

Voor mensen in de bijstand is het niet aantrekkelijk om tijdelijk werk aan te nemen. De regels van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leiden ertoe dat deze mensen liever thuis blijven in afwachting van een vaste baan, dan te kiezen voor flexwerk, zegt voorzitter van Actal Jan Ten Hoopen.

“Zij krijgen na elke beëindiging van een tijdelijk contract steeds opnieuw te maken met een wachttijd van 4 weken waarin zij geen bijstand ontvangen. Bijstandsgerechtigden hebben vaak niet de financiële buffers om die periode opnieuw te overbruggen. Daarom zou die herhaalde wachttijd moeten worden afgeschaft zodat flexwerk ook voor deze mensen aantrekkelijk wordt en ze uit de bijstand kunnen komen.”

Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Rapport over de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van verplichte trajecten voor werklozen

In maart van dit jaar is er een rapport verschenen rondom de geestelijke gevolgen van de re-integratietrajecten zoals deze in een aantal gemeenten worden toegepast. Het rapport van de bijstandsbond heeft in dit geval directe betrekking op Amsterdam, echter kunnen we er met enige zekerheid vanuit gaan dat dit niet erg zal afwijken bij gemeenten met eenzelfde beleid. Lees het hele rapport via de volgende link: Rapport over de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van verplichte trajecten voor werklozen

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page