Ze noemen ons klanten maar behandelen ons als honden

Monthly Archives: augustus 2015

Tipgever Pieter: ‘Papier prikken helpt mij echt niet aan een betaalde baan’

We krijgen een tip binnen over het leveren van een tegenprestatie door mensen in de bijstand. Een bijstandsgerechtigde uit Stadskanaal vertelt ons dat hij binnenkort 32 uur per week gaat werken voor een commercieel bedrijf in ruil voor bijstand. Zijn vrouw werkt, maar om met het gezamenlijk inkomen op bijstandsniveau te komen krijgt de man een klein aanvullend bedrag van de gemeente van 46 euro. De man voelt zich weggezet: Hij heeft het gevoel dat van hem net zoveel wordt verwacht als bij een reguliere baan, maar de beloning is er niet naar.

Sinds de invoering van de Participatiewet begin dit jaar mag de gemeente iets terugverlangen voor bijstand. Dat werk moet ‘additioneel’ zijn en niet leiden tot verdringing van betaalde banen. Het idee achter deze ‘tegenprestatie’? Bijstandsgerechtigden zouden zo arbeidsritme houden en makkelijker aan nieuw werk komen. Bovendien zou het mensen remmen om bijstand aan te vragen. Is dat ook echt zo? We gaan ons verdiepen in het idee van de tegenprestatie, en zo ontstaat een nieuw hoofdstuk in ons dossier Sociale Dienst.

We komen in contact met een nieuwe tipgever, de 60-jarige Pieter Wondergem. Hij runt jarenlang een wervings- en selectiebedrijf. In april dit jaar moet hij in Rotterdam aankloppen bij de bijstand. Bij het intakegesprek hoort hij wat er voor zijn bijstand wordt terugverlangd: de hoogopgeleide Pieter gaat 8 uur in de week papier prikken in Rotterdam. Als hij niet komt opdagen, wordt hij gekort op zijn bijstand. Pieter doet wat van hem wordt gevraagd en is nu een paar maanden aan het prikken.

Pieter heeft er geen probleem mee dat hij iets terug moet doen voor zijn bijstand, maar hij vraagt zich af: helpt dit werk mij als hoogopgeleide 61-jarige aan een nieuwe baan? Of hebben ze er bij de gemeente een goedkope kracht bij?

Herkent u zich in het verhaal van Pieter? Zit u in de bijstand en moet u een tegenprestatie leveren? We zijn benieuwd naar uw ervaringen. U kunt contact opnemen met de redactie via 035-6719779 of mailen naar redactie@demonitor.nl.

Bron: http://demonitor.ncrv.nl/sociale-dienst/tipgever-pieter-papier-prikken-helpt-mij-echt-niet-aan-een-betaalde-baan-

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Stadjers in de bijstand mogen legaal bijklussen

Wij kunnen genoeg negatieve verhalen posten rondom de bijstand en participatiewet, maar het is ook belangrijk de positieve beleidswijzigingen te belichten. Hierom ook dit artikel waarin Groningen aangeeft ruimte te creëren voor initiatieven!

De gemeente Groningen start op 1 oktober met de pilot ‘Parttime ondernemen in de bijstand’. Nu is het nog niet toegestaan voor alle bijstandsgerechtigden om naast de bijstandsuitkering bij te klussen.

Met deze proef hoopt de gemeente Groningen het aantal bijstandsgerechtigden naar beneden te brengen. De pilot loopt tot eind 2016.

Ondernemen in de bijstand is nu alleen legaal voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en voor ondernemingen die levensvatbaar zijn waardoor de ondernemer geen bijstandsgeld meer hoeft te ontvangen.

Doorgaan
Iemand die nu honderden euro’s per maand verdient, maar net niet genoeg omzet draait om met zijn bedrijf uit de bijstand te komen, moet stoppen met zijn bezigheden. Met de komst van de pilot hoeft diezelfde ondernemer niet te stoppen met zijn activiteiten.

Vernieuwen
De gemeenten Assen, Den Bosch en Zwolle hebben al eerder een soortgelijke pilot gelanceerd. GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen van Sociale Zaken zegt dat de proef in die steden een succes was. Volgens Gijsbertsen is ‘Parttime ondernemen in de bijstand’ een eerste stap om de sociale zekerheid te vernieuwen.

Afwachten
Ondanks de successen in de andere steden wil de gemeente dit plan nog niet definitief invoeren. ‘Het is altijd afwachten of het ondanks de eerdere successen ook in Groningen aanslaat. Als de resultaten positief zijn kunnen we wellicht definitief doorgaan met dit plan’, legt Gijsbertsen uit.

Bron: http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=152944

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Het basisinkomen als richtlijn voor een betere sociale zekerheid

Met de vrije-inloopbijstand wordt de eerste steen van een simpeler, eerlijker en transparanter sociaal stelsel gelegd

Momenteel staan 47 gemeenten klaar voor een zogenaamd experiment met ‘het basisinkomen’. Deze experimenten gaan sowieso succesvol worden, omdat het huidige beleid voor de bijstand duur is in de uitvoering en het niemand aan het werk helpt, en daar zo mooi op bezuinigd kan worden. Dat daarmee de menselijke waardigheid hersteld wordt zal als een aardige bijvangst worden beschouwd.

Een veelgehoorde kritiek is dat deze experimenten feitelijk helemaal niet gaan over het basisinkomen, maar over een andere vormgeving van de bijstand. En dat klopt. De experimenten worden gehouden met een selecte groep bijstandsgerechtigden, die één uniforme bijstandsuitkering krijgen, zonder dat hierbij het gebruikelijke circus aan controles, prikkelmaatregelen, boetes, werk- en re-integratietrajecten op ze wordt losgelaten. Daarbij krijgen ze het recht om (eventueel beperkt) bij te verdienen. Een enorm verschil met nu.

Afscheid van de waanzin

Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Re-integratie bijstandsgerechtigden door gemeente faalt

Re-integratie mislukt

Herhaling van misstanden zoals die plaatsvonden bij trajecten in het Amsterdamse Bos valt niet uit te sluiten. © Dingena Mol

De organisatie van re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden is jaren verwaarloosd. Herhaling van misstanden zoals die plaatsvonden bij trajecten in het Amsterdamse Bos, valt niet uit te sluiten.

Het beeld van een concentratiekamp herkennen we niet

Tot die conclusie komen twee hoogleraren die door wethouder Arjan Vliegenthart (Werk) werden ingeschakeld toen in april bleek dat zogeheten werkmeesters zich bij projecten in het Amsterdamse Bos te buiten waren gaan aan intimidatie, discriminatie en machtsmisbruik. Vliegenthart heeft meteen maatregelen getroffen.

Twee werkmeesters waren al geschorst en hebben onvoorwaardelijk strafontslag gekregen. Ook is aangifte tegen hen gedaan wegens verduistering en valsheid in geschrifte. Een derde medewerker is met pensioen. Hun teamleider was al overgeplaatst.

De hoogleraren, Rob van Eijbergen en Leo Huberts, verwijzen in hun conclusies naar de stormachtige groei van De Herstelling, de afdeling van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) waar de misstanden plaatsvonden. Vaak ontbreken er duidelijke afspraken over hoe bijstandsgerechtigden moeten worden bejegend. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Hilversum stort bijstandsboetes terug

HILVERSUM – De gemeente Hilversum gaat bijstandsboetes, die per 1 januari 2013 zijn opgelegd, terugbetalen. De boetes waren gebaseerd op de fraudewet, maar die bleek veel te streng.

Na een rechterlijke uitspraak, kritiek van de Nationale Ombudsman en vragen vanuit de Tweede Kamer paste het kabinet vorig jaar de wet aan. Bij het opleggen van boetes wordt nu meer rekening gehouden met de omstandigheden en wordt gekeken of er sprake is van opzettelijke fraude of een vergissing.

Wethouder Arjo Klamer is blij met het collegebesluit om de eerder opgelegde boetes terug te betalen. ‘Ik stimuleer liever dan dat ik straf”, aldus Klamer.

In totaal zijn er door de gemeente Hilversum 126 boetes opgelegd. Klamer: ‘Een aantal daarvan is nog niet geïnd. Het gaat immers om mensen die het niet breed hebben.’ Klamer schat dat Hilversum circa 50.000 euro aan boetes gaat terugbetalen. Daar bovenop komt voor de gemeente nog een kostenpost van 30.000 euro voor de uitvoering.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Toespraak Harry Westerink: Onze tegenprestatie is verzet!

Onze tegenprestatie is verzet!

Ik ben lid van de organisatie Doorbraak en ga namens Doorbraak een praatje houden. Ik sta hier om voor ons allemaal bestaanszekerheid en een leefbaar inkomen te eisen. Voor iedereen, juist ook voor mensen die daarvan worden uitgesloten of dreigen te worden uitgesloten. Ik sta hier om te eisen dat we voor elk soort werk dat we doen, minstens het minimumloon krijgen, en ook een arbeidscontract, arbeidsrechten, goede arbeidsomstandigheden, en vooral respect. Respect voor arbeiders, met en zonder betaald werk. En ik sta hier vooral om kritiek te leveren op het verplichte onbetaalde werk dat uitkeringsgerechtigden vandaag de dag steeds meer moeten doen.

Zo hoort het te zijn: óf je hebt een baan en dan krijg je een fatsoenlijk loon. Óf je hebt geen baan en dan heb je recht op een uitkering. Maar gemeenten dwingen ons nu om te werken zonder loon. Onder het mom van Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Weerzin tegen Participatiewet groeit, ook binnen de gemeentelijke organisatie

Maandag 13 april zou GroenLinks-raadslid Joris Bengevoord vragen gaan stellen over de uitvoering van de Participatiewet, en dan met name over het straffen van bijstandsgerechtigden met het stopzetten van hun uitkering. Het ging hier om de vraag hoe vaak deze sanctie door het Centrum Werk en Inkomen (sociale dienst) is toegepast. Echter, tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering bleek dat wethouder Erik de Ridder (CDA, Sociale Zaken) de vragen al schriftelijk had beantwoord en dat de toehoorders in de zaal dit antwoord niet te horen kregen.

De tweede vraag, om een informatiebijeenkomst waarin het ‘verhaal achter de cijfers’ zal worden verteld, werd door Erik de Ridder toegezegd. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Kijktip: de Monitor

Helaas is het probleem rondom de Sociale Dienst en diens bejegening nog weinig onder de journalistieke aandacht. Er is 1 programma dat hieraan duidelijk aandacht schenkt, dat is De Monitor. Aangezien beeld meer zegt dan woorden, hierbij een link naar hun laatste aflevering:

http://www.npo.nl/de-monitor/17-05-2015/KN_1667497

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Sociaal vangnet vertoont steeds meer gaten

Door: Ingrid Weel

© anp. In Rotterdam rapen hogeropgeleiden vuil in ruil voor een uitkering.

Werklozen die labbekakkerig op de bank hangend hun hand ophouden, bestaan niet meer. Integendeel: met de komst van de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid zijn dit jaar de plichten voor bijstandsgerechtigden en WW’ers flink aangescherpt. Ze zijn zodanig aangescherpt, dat van een sociaal vangnet in sommige gevallen nauwelijks nog sprake is. De werkloze moet werken voor zijn of haar uitkering, die in veel gevallen veel lager is dan voorheen.

Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Rechter verwerpt standaardlesjes “op tijd komen” voor werklozen

Op 19 maart heeft de Haagse rechtbank bepaald dat bijstandsgerechtigde Paula terecht heeft geweigerd om in het kader van haar reïntegratie een “module werknemersvaardigheden” te volgen.

Hamer.De gemeente Den Haag mocht haar niet korten op haar uitkering, omdat haar reïntegratietraject louter was gebaseerd op algemeenheden en ze bovendien voldoende werkervaring had. De rechter lijkt daarmee paal en perk te stellen aan het zinloos rondpompen van werklozen in de reïntegratie-industrie. Een belangwekkende uitspraak die vraagtekens zet bij het aan werklozen standaard opleggen van vernederende lesjes “op tijd komen” en “arbeidsritme opdoen”.

Paula ontving sinds 19 januari 2012 een bijstandsuitkering. Ze kreeg de arbeidsverplichtingen opgelegd “als bedoeld in artikel 9” van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page